top of page

ซองการ์ดเชิญต่างๆ 80 g

ซองสำหรับใส่การ์ดเชิญงานต่างๆ มีทั้งหมด 4 สี

มี 3 ขนาดให้เลือกตามความต้องการ

bottom of page